Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025

Có 278 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Đạt được những kết quả quan trọng

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, dân và quân huyện nhà đã phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển đồng bộ. Tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng bước đầu đạt được kết quả tích cực.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung thực hiện. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên.

Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tạo được sự chuyển biến rõ nét trong đời sống chính trị, xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và tăng cường đoàn kết, thống nhất, đồng thuận xã hội.

Hướng tới phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững

Tuy nhiên, Bí thư Huyện ủy cũng nhìn nhận, tình hình chung và trên từng lĩnh vực cụ thể còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Kinh tế tăng trưởng khá nhưng quy mô còn nhỏ, khả năng thu hút đầu tư còn thấp. Nông nghiệp hiệu quả chưa cao, phát triển còn nhỏ lẻ, chưa thật sự bền vững; du lịch phát triển chậm. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiến độ thực hiện còn chậm. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp; vi phạm pháp luật còn xảy ra.

Chất lượng hoạt động lãnh đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy đảng, chính quyền một số mặt chưa đạt yêu cầu. Công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng trong nhân dân có lúc chưa kịp thời, sâu sát.

“Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Thới Bình sẽ nhất quán quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo là vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hợp lý các cơ chế, chính sách; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kết hợp với tập trung huy động các nguồn lực gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện bình đẳng và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển hài hòa.

Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; coi trọng huy động sức dân; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và tạo đồng thuận xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Út Mười chia sẻ.

Chiều nay và sáng mai 26/8, Đại hội sẽ tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng, trong đó sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *