Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng.

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện không ít khó khăn, nhưng Đảng bộ, dân và quân huyện Phú Tân đã nỗ lực quyết tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ huyện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển khá; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội và đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm có bước tiến bộ. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến rõ nét, nội bộ đoàn kết; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Kinh tế tăng trưởng khá với mức hơn 12%/năm

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu, huyện đã thực hiện đạt và vượt 9/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đề ra.

Nổi bật, kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hàng năm tăng 12,94%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngư – nông – lâm nghiệp chiếm 30%, công nghiệp – xây dựng 37,8%, dịch vụ 32,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 49 triệu đồng/người/năm, tăng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Huyện ủy khóa XIII, ông Dương Hoài Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Thu ngân sách Nhà nước được hơn 170 tỷ đồng, vượt 4,7% so với dự toán tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.310 tỷ đồng, đạt 109% chỉ tiêu Nghị quyết.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đạt được kết quả quan trọng;  nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng và xác định được những sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh như: Tôm, cua, sò huyết… Năng suất, chất lượng các loại hình nuôi ngày càng tăng; giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm được nâng lên. Các thành phần kinh tế được củng cố và phát triển; sức cạnh tranh và hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh không ngừng được phát triển. Việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác từng bước có chuyển biến tốt hơn.

Diện tích nuôi thủy sản 39.072ha, năng suất tôm nuôi bình quân đạt 700kg/ha/năm (giai đoạn 2010 – 2015 đạt 467kg/ha/năm). Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản hơn 321 ngàn tấn, đạt 119% so với Nghị quyết, trong đó có hơn 176 ngành tấn tôm, đạt 123,1% so với Nghị quyết. Việc chuyển đổi phương thức nuôi và nuôi kết hợp, nuôi luân canh, xen canh đem lại giá trị kinh tế cao.

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản có nhiều tiến bộ; các phương thức khai thác gây sát hại nguồn lợi thủy sản từng bước được kiểm soát và ngăn chặn. Quan tâm triển khai thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép hoạt động tàu cá; tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài từng bước được kiềm chế.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Trên địa bàn huyện có 443 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tổng giá trị sản xuất đạt 697 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 12%. Có 98 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút và tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động. Mạng lưới điện được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100%.

Quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay, toàn huyện đạt 132/152 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 16,5 tiêu chí; có 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, ước đến cuối năm 2020 có 6/8 xã đạt chuẩn.

Công tác giảm nghèo bền vững luôn được quan tâm; phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên và hội viên các đoàn thể, cùng với huy động doanh nghiệp, hộ khá, giàu tham gia tiếp sức, giúp đỡ hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm bình quân 1,47%.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhận thức trong hầu hết cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo chuyển biến trong tư tưởng và hành động thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục, kiên trì chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả khá tốt.

Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tích cực, tự giác trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đồng thời mạnh dạn đề ra biện pháp sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và phong cách nêu gương trước quần chúng được thực hiện nghiêm túc, có chuyển biến tích cực.

Việc xử lý, kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội còn nghe Báo cáo kiểm điểm, tự phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *