đại hội Đảng bộ xã

Trí Phải: Hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội điểm

Thành tựu trong 5 năm qua tạo nền tảng vững chắc và động lực cho Đảng bộ và nhân dân xã Trí Phải (huyện Thới Bình) tổ chức thành công đại