đại hội điểm cấp cơ sở

Đem lại đời sống ấm no hơn cho người dân

Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Dơi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đại hội điểm cấp huyện của tỉnh Cà Mau, sẽ diễn ra vào tháng 6