Đem lại đời sống ấm no hơn cho người dân

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã diễn ra thành công, đúng quy định, hướng dẫn.

Văn kiện và nhân sự đảm bảo chặt chẽ

Đầm Dơi là địa phương chuyên về nuôi trồng thủy sản của Cà Mau, là một trong hai huyện có số thu và đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh. Trong năm 2019, huyện thực hiện đạt và vượt kế hoạch 17/17 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội. Riêng chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 – 2020), ước đến cuối nhiệm kỳ có 14/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; dự báo chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và trường đạt chuẩn Quốc gia đạt thấp.

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh, văn kiện đại hội Đảng bộ huyện đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ có tính dài hơi, chiến lược phù hợp với địa phương; đồng thời thể hiện quyết tâm ở các khâu đột phá: Phát huy lợi thế khu điện tái tạo Tân Thuận, xây dựng xã Tân Thuận trở thành trung tâm kinh tế ven biển. Tập trung phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản, xác định con tôm, cua là sản phẩm chủ lực của huyện. Phát triển kinh tế hộ gắn với kinh tế hợp tác để tạo chuỗi sản phẩm hàng hóa có giá trị xuất khẩu.

Những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá phát triển nêu trên, huyện sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện ngay đầu nhiệm kỳ mới. Tạo khí thế thi đua sôi nổi để Đảng bộ và nhân dân cùng phấn đấu đến năm 2025 đạt các chỉ tiêu quan trọng: Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, tổng sản lượng thủy sản đạt 115.000 tấn, diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 50.000ha, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh 1.500ha. 

Quyết tâm sau mỗi kỳ đại hội sẽ đem lại đời sống ấm no hơn cho người dân.

Ông Ngô Bá Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, khẳng định: “Công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp của huyện Đầm Dơi đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị Trung ương và Tỉnh ủy. Huyện đã triển khai và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên một cách chặt chẽ, đúng quy định. Quá trình xây dựng, lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị, công tác nhân sự bảo đảm tuân thủ các bước quy trình, phù hợp với định hướng phát triển của huyện trong 5 năm tới và giai đoạn tiếp theo”.

Đến nay, văn kiện đại hội đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thông qua lần 5, đang đưa về các chi bộ, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội xin ý kiến, sau đó dành nhiều thời gian công bố rộng rãi trên hệ thống phát thanh, để nhân dân thuận tiện đóng góp. Yêu cầu đặt ra là văn kiện phải bám chặt vào nhiệm vụ chính trị địa phương và cấp trên giao, kiểm lại nhiệm kỳ qua đã làm được gì, nguyên nhân hạn chế và rút ra kinh nghiệm thực tiễn.

Huyện đã hoàn thành công tác nhân sự, bảo đảm tính kế thừa, đúng cơ cấu, tiêu chuẩn. Theo đó, số lượng cấp ủy 41 người; trong đó, nữ 6 người, chiếm 14,63%; tuổi trẻ (dưới 40) 5 người, chiếm 12,2%. Ban Thường vụ Huyện ủy 13 người (1 nữ). Công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo được huyện chỉ đạo giải quyết triệt để, không để tình trạng lợi dụng đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội.

Đầm Dơi phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, tạo không khí sôi nổi trong toàn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Chỉ đạo tốt đại hội điểm cấp cơ sở

Dựa trên các tiêu chí về nội bộ đoàn kết, kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Huyện ủy Đầm Dơi chọn Đảng bộ xã Tân Dân và Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện làm đơn vị chỉ đạo đại hội điểm. Đến nay, 284/284 chi bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội. Theo kế hoạch, 21 tổ chức cơ sở đảng sẽ hoàn thành đại hội vào tháng 5.

Tuần qua, tại Tân Dân đã diễn ra Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy. Kế hoạch ngày 10/4, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ đại hội, trực tiếp bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư. Việc tổ chức thành công đại hội điểm sẽ tạo tiền đề, bài học kinh nghiệm cho Đảng bộ huyện chỉ đạo thành công những đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp theo. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong huyện cũng sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm cho đơn vị mình trong công tác tổ chức đại hội.

“Đại hội phải thể hiện tinh thần dân chủ, lắng nghe, cầu thị. Vì thế, huyện tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cần tăng thời lượng tham luận, xin ý kiến của nhân dân, đảng viên, trước và trong thời gian diễn ra đại hội, để nghị quyết đại hội là sản phẩm trí tuệ của Đảng, của quần chúng nhân dân”, ông Ngô Bá Thành nhấn mạnh.

Bên cạnh khẩn trương thực hiện các mặt công tác chuẩn bị đại hội, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020; quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, tạo không khí sôi nổi, sâu rộng và hiệu quả trong toàn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Quyết tâm sau mỗi kỳ đại hội sẽ đem lại đời sống ấm no hơn cho người dân, Đầm Dơi tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng huyện phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *