Đầm Dơi phải đi trước một bước về thời gian

Chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đầm Dơi phải đi trước một bước về thời gian

Ngày 27/12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình dẫn đầu Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc