Chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đầm Dơi phải đi trước một bước về thời gian

17/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Phó Bí thư Huyện ủy Ngô Bá Thành vui mừng thông tin, đến nay đã có 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, kinh tế thủy sản tiếp tục được phát huy, nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 107.700 tấn, đạt 103% kế hoạch (tăng 1,04% so với cùng kỳ). Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh phát triển mạnh, với 953ha của 1.171 hộ nuôi (tăng 112ha so với năm 2018), đem lại thu nhập cao cho hộ nuôi khi sản lượng bình quân đạt 20 tấn/ha; hiện có khoảng 60% diện tích đang được thả nuôi. Cùng với đó có 2.368 hộ, với 1.368ha nuôi tôm công nghiệp (thâm canh) cũng cho thu nhập tương đối cao.

Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện khá tốt. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm lo người có công, người nghèo, bảo trợ xã hội được triển khai thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện và ngày càng nâng cao, thông qua tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, theo đánh giá của Huyện ủy, thời gian qua, việc nhân rộng gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời; công tác quản lý đảng viên ở một số ít cấp ủy, chi bộ từng lúc thiếu chặt chẽ, số lượng đảng viên xin ra khỏi Đảng và xóa tên trong Đảng còn cao; việc chăm bồi, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới còn khó khăn; chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, nhất là nội dung sinh hoạt chuyên đề của một số ít chi bộ thực hiện chưa tốt. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội hiệu quả chưa cao.

Ông Ngô Bá Thành cũng cho biết, đến nay đã có 14/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đạt từ 84 – 117% và đây cũng là con số ước đến cuối nhiệm kỳ (2 chỉ tiêu dự báo không đạt là nông thôn mới và trường đạt chuẩn Quốc gia).

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Huyện ủy Đầm Dơi. Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc tại Đảng ủy xã Tân Dân.

Các bước chuẩn bị đại hội chặt chẽ, đúng quy định

Để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, địa phương đã triển khai và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh một cách chặt chẽ, đúng quy định. “Hầu hết cấp ủy, đảng viên đều nắm vững yêu cầu nội dung của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, có ý nghĩa to lớn trong nội bộ Đảng và ngoài quần chúng nhân dân”, ông Ngô Bá Thành cho biết.

Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Tân Dân và Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện làm đơn vị chỉ đạo đại hội điểm. Trong đó, Đảng bộ xã Tân Dân thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy; chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện đại hội bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư.

Tính đến nay, 284/284 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã hoàn thành tổ chức đại hội (đạt 100%). Theo kế hoạch, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức đại hội xong vào tháng 5/2020 và tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện trong tháng 6/2020.

Về nhân sự, đến thời điểm Đại hội (dự kiến tháng 6/2020), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn lại 39 người (khuyết 4), Ban Thường vụ có 11 người (khuyết 2). “Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và trong Đảng bộ huyện luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, chưa có biểu hiện mâu thuẫn nội bộ. Nhân dân trong huyện có sự đồng thuận, nhất trí cao với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, ông Ngô Bá Thành khẳng định.

Sau rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ (nhiệm kỳ 2020 – 2025), chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 75 người, có 15 nữ, chiếm 20%; tuổi trẻ (dưới 40) 26 người, chiếm 34,67%. Chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 20 người, có 3 nữ, chiếm 15%. Chức danh Bí thư Huyện ủy 3 người; chức danh Phó Bí thư Huyện ủy 3 người; chức danh Chủ tịch HĐND huyện 3 người; chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 3 người; chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện 6 người (2 nữ) và chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện 12 người (1 nữ). Theo đó, số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025: Dự kiến số lượng cấp ủy 41 người; trong đó, nữ 6 người, chiếm 14,63%; tuổi trẻ (dưới 40) 5 người, chiếm 12,2%. Ban Thường vụ Huyện ủy 13 người (1 nữ).

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đóng góp với địa phươngxung quanh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vấn đề liên quan đến đại hội đảng các cấp…

Đề cập vấn đề tận dụng khai thác tiềm năng nhằm định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử lưu ý huyện cần khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, trong đó xem trọng khai thác tuyến đường Đông – Tây, cơ hội phát triển công nghiệp tại xã Tân Thuận, gắn với đó là dịch vụ – thương mại. Xác định lợi thế, cần ưu tiên lựa chọn phát triển con tôm làm đột phá, tập trung vào nuôi tôm siêu thâm canh. Cùng với đó cần xác định nguy cơ, thách thức như tình hình sạt lở bờ biển, bờ sông…

Cho rằng huyện có nhiều bước tiến về hạ tầng, giảm hộ nghèo, nhưng nhìn trên bình diện chung cả tỉnh, Đầm Dơi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình chỉ đạo, bên cạnh phát triển sản xuất diện rộng thì cần phải có trọng điểm. Phương pháp canh tác đã qua vẫn chưa mang tính bền vững, cần phát động nhân dân sản xuất đa ngành nghề, cần ưu tiên lĩnh vực dịch vụ. Cải tạo và làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chủ động phòng chống thiên tai, nhất là khu vực dân cư ven sông, ven biển.

Về công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động của địa phương, đã có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Đầm Dơi phải đi trước một bước về thời gian vì đây là đơn vị chỉ đạo điểm cấp huyện, làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm cho Đại hội Đảng bộ cấp huyện tại các địa phương trong tỉnh. Theo đó, cần nắm sát tình hình, kiểm tra chặt chẽ công tác đại hội cấp cơ sở phải thành công, kịp thời và chủ động xử lý ngay những vấn đề liên quan đến công tác đại hội một cách triệt để.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, văn kiện không nên chỉ là lý luận mà phải đi vào cụ thể, sát thực tế. Đối với đại hội đảng cấp huyện, cần rà soát lại quy hoạch cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự. Làm tốt công tác nắm tình hình nội bộ, chuẩn bị đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Mở đợt cao điểm tuyên truyền, phát động thi đua, phải tạo nên khí thế trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Các mặt công tác khác cũng phải được chỉ đạo thực hiện song song.

Khẳng định Đảng bộ huyện Đầm Dơi có truyền thống tốt đẹp, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn toàn Đảng bộ tiếp tục tăng cường đoàn kết, làm tốt việc nêu gương người đứng đầu, cấp ủy phải làm tấm gương, tạo mối quan hệ hài hòa, làm lan tỏa ra toàn xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *