đam mê

Sân chơi trí tuệ kết nối những đam mê

Trải qua 26 năm tổ chức, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc thực sự đã trở thành sân chơi Tin học hấp dẫn, bổ ích, là nơi để các tài