dân tộc Lào

Lễ cưới dân tộc Lào ở Tây Nguyên

Lễ cưới truyền thống theo chế độ mẫu hệ của cô dâu Lào và chàng trai Mơ Nông, diễn ra trong ngôi nhà sàn gỗ cổ 130 năm của vua săn