Đảng bộ Phường 2

Phường 2, TP. Cà Mau: Quyết tâm giữ vững và nâng chất phường Văn minh đô thị

Vào ngày 9 và 10/6 tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 2 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ diễn ra trong sự phấn khởi, tin tưởng của cán

Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 2, TP. Cà Mau nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Chặng đường 5 năm tới (2020 - 2025), Đảng bộ Phường 2, TP. Cà Mau đặt nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh;