Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 2, TP. Cà Mau nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 2 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã diễn ra thành công vào ngày 9 và 10/6. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Phan Hoàng Vũ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau.

Ông Phan Hoàng Vũ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phường 2 đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng phường Văn minh đô thị, kinh tế – xã hội phát triển, tiến bộ. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, môi trường và trật tự đô thị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Phường đã vận động xây dựng và sửa chữa xây dựng 14/11 tuyến phố văn minh, 9 tuyến phố không rác; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa gần 99%.

Trên địa bàn phường có 729 hộ kinh doanh mua bán lớn nhỏ và 252 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thu hút hơn 1.600 lao động, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, đóng góp quan trọng cho ngân sách địa phương. Tổng thu ngân sách 5 năm trên 67 tỷ đồng.

Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Trong 5 năm, vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa gần 148 triệu đồng, xây dựng và sửa chữa 18 Nhà tình nghĩa, 18 căn Nhà đại đoàn kết. Đặc biệt, phường đã xóa 8/11 hộ cận nghèo, đến nay chỉ còn 3 hộ cận nghèo.

Đại hội thống nhất thực hiện 10 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới, trọng tâm là giữ vững và nâng chất phường Văn minh đô thị; phấn đấu xóa hộ cận nghèo, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố trên 95%; giữ vững danh hiệu Đảng bộ Trong sạch vững mạnh và phấn đấu cao hơn…

Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2 khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đại biểu dự đại hội cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phan Hoàng Vũ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu Đảng bộ phường chủ động có kế hoạch bố trí lại hệ thống các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại – dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Quan tâm hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị, thường xuyên kiểm tra và xử lý kỳ quyết các vi phạm về quy hoạch đô thị, xây dựng dân dụng, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trịphường vững mạnh phải xem là mối quan tâm hàng đầu của Đảng bộ Phường 2 trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương mà Nghị quyết đã đề ra”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 thành viên, ông Trần Vĩnh Thuận tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Phường 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025; và bầu 8 đại biểu dự đại hội cấp trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *