Chi bộ Báo ảnh Đất Mũi tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Báo ảnh Đất Mũi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, viên chức vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đồng chí Lê Nguyễn – Tổng Biên tập, Bí thư Chi bộ khóa X, phát biểu khai mạc Đại hội.

Chi bộ Báo ảnh Đất Mũi hiện có 28 đảng viên (15 nữ). Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Chi bộ coi trọng, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đội ngũ đảng viên Chi bộ, đặc biệt với những đảng viên là phóng viên, biên tập viên trực tiếp làm nghề, vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, tích cực sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ sự nghiệp đổi mới và phát triển quê hương Cà Mau.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Chi bộ luôn quan tâm, chỉ đạo đơn vị thực hiện hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của UBND tỉnh, là tiếng nói của nhân dân Cà Mau. Đảm bảo các ấn phẩm Báo ảnh Đất Mũi xuất bản đúng định kỳ, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; nội dung tuyên truyền theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và của tỉnh nhà. Đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, cải tiến hình thức các ấn phẩm để vừa phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị vừa đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của độc giả.

Đồng chí Nguyễn Văn Tấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh, phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Báo ảnh Đất Mũi, nổi bật là về công tác phát triển đảng viên, tư tưởng của cán bộ, viên chức ổn định, đoàn kết nội bộ, tạo được nguồn thu, chăm lo tốt đời sống của cán bộ, viên chức đơn vị.

Đánh giá cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn của Ban Chấp hành Chi bộ khi nhìn nhận, nêu lên những khuyết điểm, hạn chế trong báo cáo chính trị trình đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tấn lưu ý, Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới cần làm tốt công tác dự báo tình hình để định hướng tuyên truyền, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới phải làm tốt vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp và phát huy tốt sức mạnh của tập thể, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình trong Đảng.

Đại biểu bỏ phiếu, bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới.

Đại hội xác định, trong 5 năm tới, Chi bộ Báo ảnh Đất Mũi tiếp tục tăng cường khối đoàn kết nội bộ nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 thành viên. Đồng chí Nguyễn Nam Phong – Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Chi bộ khóa X được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Văn Tấn tặng hoa các thành viên Ban Chấp hành Chi bộ Báo ảnh Đất Mũi khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng thời bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *