Đảng Cộng sản Việt Nam

Chúng tôi là người lính Bác Hồ

Ngày 22/12/2018, tròn 74 năm ngày ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà

Đảng Cộng sản Việt Nam – hành trình 90 năm Bài cuối: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố

Đảng Cộng sản Việt Nam – hành trình 90 năm Bài 3: Những truyền thống vẻ vang của Đảng

90 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh

Đảng Cộng sản Việt Nam – hành trình 90 năm Bài 2: 90 năm – những mốc son chói lọi

Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền với 3 cao trào cách mạng có ý nghĩa to lớn đưa

Đảng Cộng sản Việt Nam – hành trình 90 năm

LTS: Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và

Huyện U Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hòa chung không khí phấn khởi của cả nước tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng

“Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề trên vừa diễn ra sáng nay 16/1, nhân Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -