dâng hoa

Công an tỉnh Cà Mau khen thưởng 20 tập thể và 92 cá nhân

Sáng 17/5, Công an tỉnh Cà Mau dâng hương, dâng hoa, báo công dâng Bác; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học