Công an tỉnh Cà Mau khen thưởng 20 tập thể và 92 cá nhân

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Sau ba năm triển khai nghiêm túc, thực hiện đồng bộ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ Công an Cà Mau, tạo động lực để các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”… đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, nhiều điển hình kiên trì, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm và sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.

Từ đó, các mặt công tác được triển khai kịp thời và đạt hiệu quả, tội phạm về trật tự xã hội giảm 9,24% về số vụ, tỷ lệ điều tra phá án đạt 87,76%, đăng ký thực hiện 148 mô hình Dân vận khéo.

Đặc biệt, trong thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có 585 tập thể và 1.243 cá nhân lập được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp, các ngành khen thưởng.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *