Cống hiến xứng đáng của người đại biểu dân cử

Ban Kinh tế – Ngân sách nhiều đề xuất mang tính khả thi

Nhiệm kỳ 2011 – 2016, đánh dấu nhiều đổi mới, hiệu quả hoạt động của Ban Kinh tế – Ngân sách (KT-NS) HĐND tỉnh, nhất là trong công tác giám sát và thẩm tra các văn bản trình kỳ họp, góp phần vào việc quyết định những vấn đề quan trọng tại các kỳ họp của HĐND tỉnh. Thực tiễn công tác cho thấy, Ban luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; những ý kiến phản biện trong công tác giám sát và thẩm tra của Ban ngày càng chặt chẽ, có sức thuyết phục cao.

Ông Chung Tấn Hướng (thứ 2 từ trái sang), Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình phòng chống cháy nổ tại chợ Rạch Gốc (thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển).

Hoạt động giám sát của Ban KT-NS từ đầu nhiệm kỳ đến nay cơ bản xác định đúng vấn đề, trọng tâm, nội dung, đối tượng cần giám sát; tổ chức giám sát công khai, sát cơ sở. Thông qua hoạt động giám sát, Ban KT-NS đã chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng ngành, cấp, đặc biệt là người đứng đầu đối với lĩnh vực, nội dung cụ thể, trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp, tiến độ giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, hạn chế. Ban KT-NS đã kiến nghị 95 vấn đề, hầu hết các kiến nghị đều được HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sở, ngành chức năng tiếp thu, có văn bản chỉ đạo thực hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Nổi bật, qua giám sát tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp y tế, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Ban: Từ năm 2014, tăng định mức phân bổ trên giường bệnh cho lĩnh vực khám chữa bệnh 4% so với định mức chuẩn; hàng năm bổ sung thêm kinh phí sự nghiệp y tế cho huyện Năm Căn 1,5 tỷ đồng và huyện Ngọc Hiển 1 tỷ đồng; lập quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo; tổ chức xếp hạng lại các bệnh viện; khắc phục một số yếu kém trong công tác quản lý, quyết toán… Hay thông qua giám sát công tác duy tu, sửa chữa các công trình giao thông đường bộ, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì rà soát, phân loại, phân cấp quản lý đường tỉnh, đường huyện, đường xã và đường đô thị; công bố phân cấp quản lý, đặt tên, số hiệu đường bộ và tổ chức bàn giao, cắm mốc lộ giới, giao nhận hồ sơ công trình; năm 2016, HĐND tỉnh đã quyết định tăng kinh phí cho công tác duy tu, sửa chữa các công trình giao thông từ 70 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng…

Trao đổi về giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, Trưởng ban KT-NS HĐND tỉnh, ông Chung Tấn Hướng cho rằng, việc lựa chọn nội dung giám sát, cần xác định rõ mục tiêu, qua giám sát phát hiện đơn vị làm tốt thì nhân rộng, làm chưa tốt thì chấn chỉnh, gặp khó khăn thì tìm cách tháo gỡ. Trước khi tiến hành giám sát, cần chuẩn bị kỹ căn cứ pháp lý, thông tin liên quan từ báo chí, cử tri, dư luận. Giám sát tại đơn vị cần kết hợp nghe báo cáo với khảo sát thực tế tại thực địa hoặc có thể phân nhỏ đoàn đi kiểm tra, cử bộ phận chuyên viên giúp việc làm thêm sau đó. Đối với một số nội dung giám sát có tính chuyên đề liên quan đến ngân sách, đầu tư, tài nguyên – môi trường, khoa học – công nghệ… có thể mời thêm các chuyên gia, nhà khoa học tham gia. Kết luận giám sát phải hết sức khách quan; đề xuất hướng giải quyết khả thi, kiến nghị cơ quan chức năng có những giải pháp để khắc phục.

Từ năm 2011 đến nay, Ban đã chủ trì tổ chức 11 đoàn giám sát, khảo sát theo chuyên đề, 10 cuộc hội nghị để thẩm tra các báo cáo, đề án, phương án, tờ trình do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình các kỳ họp HĐND tỉnh. Qua đó, giúp cho HĐND tỉnh quyết nghị, ban hành 57 nghị quyết trên lĩnh vực KT-NS. Cụ thể hàng năm, Ban đều thẩm tra dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; phê chuẩn quyết toán ngân sách; thẩm tra dự toán và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh; quy định số lượng, chức danh và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm; về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh… Chất lượng thẩm tra các văn bản ngày càng được nâng lên, đảm bảo các nghị quyết thông qua đúng pháp luật và có tính khả thi. Các báo cáo thẩm tra của Ban đã giúp cho đại biểu HĐND tỉnh có thêm thông tin bổ ích, làm cơ sở để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp.

Với những nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban KT-NS được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (nhiệm kỳ 2006 – 2010); 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuối năm 2015, Ban được Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và đề nghị Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn từ 2011 – 2015”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *