“Công tác dân vận cần đi vào chiều sâu, chọn khâu đột phá”

Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Cuối năm 2017, Hội Cựu chiến binh tỉnh có gần 30.000 hội viên, Hội Nông dân tỉnh gần 136.000 hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 185.000 hội viên, Liên đoàn Lao động tỉnh 53.700 hội viên, Tỉnh Đoàn 45.800 đoàn viên.

Các đơn vị đẩy mạnh tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động thúc đẩy Chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Đến nay, toàn tỉnh đạt được 1.146 tiêu chí, bình quân 14 tiêu chí/xã; có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 36,6%), 2 phường văn minh đô thị.

Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp không ngừng chăm lo đời sống hội viên, đoàn viên, nhân dân, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần phấn đấu, tự vươn lên thoát nghèo. Đến nay, hộ nghèo toàn tỉnh còn 17.751 hộ, chiếm 5,96% (giảm 2% so với năm 2016)…

Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Dân vận khéo”, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cựu chiến binh gương mẫu, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, lao động giỏi, lao động sáng tạo…

Ông Lê Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tới đây cần tuyên truyền cho dân nắm 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng – chính trị, đạo đức – lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ, để người dân có cơ sở góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ cơ sở. Năm 2018, MTTQ tỉnh quyết tâm thực hiện công tác giảm nghèo, ngoài tổ chức đoàn thể các cấp còn có sự vào cuộc của các tổ chức tôn giáo.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, nhấn mạnh, năm 2018 được xác định là “Năm dân vận chính quyền” để hệ thống công quyền, hệ thống điều hành, hệ thống các cơ quan nhà nước cùng với nhân dân chống bệnh quan liêu, xa dân. Vì thế, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ đề ra chương trình công tác đi vào chiều sâu, chọn khâu đột phá, tiếp tục củng cố niềm tin trong dân.

Bí thư Ban cán sự Đảng cho rằng, theo từng năm, chương trình phối hợp phải xác định được việc trọng tâm, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; xem trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời vướng mắc, bức xúc của dân ngay từ cơ sở; trong các phong trào, cuộc vận động phải xem người dân là chủ thể, để có cách thức vận động và hành động hợp lý, đạt hiểu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *