Công tác giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể và cá nhân.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh tăng lên rõ rệt.

Nhiều chính sách giảm nghèo được triển khai một cách hiệu quả như: Trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động…

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được triển khai mạnh mẽ, đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn tỉnh, nâng cao đời sống người dân.

Nhìn lại năm 2011, toàn tỉnh có 35.451 hộ nghèo, chiếm 12,14%. 5 năm thực hiện chính sách đã giúp 35.181 hộ thoát nghèo (bên cạnh đó phát sinh mới 11.413 hộ nghèo), tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,56% vào cuối năm 2015. Giai đoạn 2011 – 2015, bình quân giảm 1,8%/năm.

Giai đoạn 2016 – 2020, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 9,94% (đầu năm 2016) xuống còn 2,52% (cuối năm 2019), bình quân giảm 1,9%/năm, đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra (bình quân giảm 1,5%/năm)…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng đánh giá cao kết quả đạt được 5 năm qua trong công tác giảm nghèo của tỉnh.

Để duy trì kết quả giảm nghèo bền vững, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, các ngành về chương trình giảm nghèo; đẩy mạnh thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ tác động đến nhu cầu tối thiểu của người nghèo, hộ nghèo như: Vốn ưu đãi, việc làm, an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới…, để người nghèo được thụ hưởng chính sách. Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực của các tầng lớp xã hội để thực hiện có hiệu quả, bền vững mục tiêu giảm nghèo đề ra.

“Hội nghị cũng đã được nghe, chia sẻ nhiều cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả ở các địa phương… qua đó góp phần cùng tỉnh nhà hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Mong rằng các địa phương sẽ tiếp tục phát huy thành tích ấy, có hình thức hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo phù hợp; quan trọng hơn là khơi dậy được ý thức nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước. Có như vậy, công tác giảm nghèo mới thật sự hiệu quả và bền vững”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *