Công tác giảm nghèo

Hiệu quả công tác giảm nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, luôn được sự quan tâm chỉ đạo từ các cấp, các

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động

Ngày 3/1/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH;) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm

Đột phá trong công tác giảm nghèo và đổi mới phương thức xây dựng Đảng

Trong chuyến làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy U Minh, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở

Ấn tượng công tác giảm nghèo

Chiều 28/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2018. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban

Sản xuất hiệu quả trong mùa mưa

“Nhờ địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, những năm gần đây, nhân dân Thới Bình đã có

Công tác giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch

Sáng ngày 11/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giảm nghèo và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không