Ấn tượng công tác giảm nghèo

Năm 2018, công tác Dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các phong trào hành động cách mạng của quần chúng ngày càng được đẩy mạnh, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và giảm nghèo bền vững.

Năm qua, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Liên đoàn Lao động tỉnh vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 2,7 tỷ đồng; Hội Nông dân tỉnh từ đầu năm đến nay vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân trên 7 tỷ đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động xây dựng 12 căn nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với số tiền hơn 300 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vận động xây mới 40 căn nhà, xây dựng và nâng cấp 171 nấm mồ đồng đội trị giá trên 400 triệu đồng…

Tồn tại và khó khăn trong quá trình hoạt động là nắm chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những vụ việc phát sinh; những yêu cầu bức xúc, chính đáng của nhân dân để tham mưu cấp ủy giải quyết.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả chưa cao. Thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ địa phương chưa thật sự tốt, gây phiền hà cho người dân.

Ông Lê Dũng nhấn mạnh: Năm qua, công tác Dân vận tỉnh nhà ấn tượng với công tác giảm nghèo và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; từ những tồn tại được nhìn nhận; tin rằng trong năm mới, cán bộ làm công tác Dân vận cơ sở sẽ phát huy vai trò và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *