công tác dân vận

Ấn tượng công tác giảm nghèo

Chiều 28/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2018. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – cương lĩnh công tác dân vận của Đảng

Ngày 14/10, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trao giải Cuộc thi viết

Nhiều hoạt động thiết thực vì an sinh xã hội

Ngày 7/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch những tháng còn lại của năm.