Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – cương lĩnh công tác dân vận của Đảng

Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng bài “Dân vận” với bút danh X.Y.Z trên báo Sự Thật; bài báo hơn 600 chữ, nhưng xứng đáng được coi là tác phẩm lớn bởi tầm trí tuệ uyên bác và giá trị lý luận – thực tiễn sâu sắc. Tác phẩm này đã vượt thời gian và hàm chứa sự chỉ dẫn đúng đắn cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và công tác dân vận nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương, nhấn mạnh: Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh công tác dân vận của Đảng. Hội thảo lần này giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của tác phẩm, nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc hơn, từ đó vận dụng vào thực tiễn của công tác trong tình hình mới.

GS.TS Hoàng Chí Bảo khẳng định: “Muốn dân vận khéo được thì dân vận phải đúng. Không chỉ là người thiết kế ra công tác dân vận, mà Bác Hồ còn là bậc thầy trong thực hiện công tác này”.

Tại Hội thảo, có nhiều bài tham luận khắc họa đậm nét về công tác dân vận của nước ta hiện nay, những mô hình hay, những cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng tác giả Lâm Phú Hữu (đơn vị Báo ảnh Đất Mũi) có tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020, năm 2019.

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương trao thưởng 50 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020, năm 2019. Năm nay, có 1.121 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước dự thi.

Tính chung đến nay, có 90 tác phẩm vào vòng chung khảo vào năm sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *