Hội thảo khoa học

“Chẩn đoán hình ảnh – Những bước tiến mới trong chẩn đoán và can thiệp điều trị”

Đó là nội dung chính của Hội thảo khoa học vừa được Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải tổ chức. Hội thảo với sự tham gia của các diễn

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – cương lĩnh công tác dân vận của Đảng

Ngày 14/10, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trao giải Cuộc thi viết