Dân vận

Tiếp tục triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019

Năm 2018, công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối

Phát huy hiệu quả mô hình Dân vận khéo

Những năm gần đây, các mô hình Dân vận khéo trên địa bàn huyện Ngọc Hiển có sự lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống. Qua đó, xuất

“Ngàn kế hay” trong dân vận khéo Bài 2: Dân vận khéo “thời” COVID-19

Tặng gạo cho người nghèo, người bán vé số; tích cực hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ ở các khu cách ly; vận động các chủ nhà trọ giảm giá

“Ngàn kế hay” trong dân vận khéo

LTS: Nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm quan trọng đối với công tác dân vận trong hệ thống chính trị, những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh

70 năm ngời sáng tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Dân vận”: “Việc dân vận

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – cương lĩnh công tác dân vận của Đảng

Ngày 14/10, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trao giải Cuộc thi viết