“Ngàn kế hay” trong dân vận khéo

Bài 1: Mặt trận cùng dân giảm nghèo

Với phương châm giúp người nghèo giảm nghèo bền vững, những năm gần đây, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh có nhiều cách làm hiệu quả, không chỉ giúp nhiều hộ thoát nghèo mà còn giảm nguy cơ tái nghèo. Phương châm hỗ trợ chủ yếu được xác định là cho “cần câu” hơn cho “con cá”.

Cán bộ Hội kèm dân thoát nghèo

Thực hiện Kế hoạch 175, năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác giảm nghèo bền vững năm 2019, Ủy ban MTTQ  Việt Nam các cấp và ban công tác Mặt trận ấp, khóm đã đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ 1.010 hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2019. Ngay sau khi đăng ký, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và các cơ sở thờ tự của các tôn giáo tập trung tạo điều kiện, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện phương án lao động, sản xuất; hỗ trợ vay vốn hoặc hỗ trợ vốn để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đến thời điểm này, xã Hòa Tân (TP. Cà Mau) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được tỉnh ra quyết định công nhận NTM. Để đạt kết quả trên, không thể không nhắc đến vai trò của Ủy ban MTTQ xã vận động cộng đồng dân cư chung tay xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Loan (ấp Hòa Đông, xã Hòa Tân) không đất sản xuất, không việc làm ổn định, nuôi 2 con nên cuộc sống nghèo khó nhiều năm liền. Năm 2019, Ban Công tác Mặt trận ấp đã vận động mạnh thường quân xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị, đồng thời giới thiệu việc làm và tranh thủ các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp chị Loan chăn nuôi, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Cuối năm 2019, gia đình chị Nguyễn Thị Loan (bên phải – xã Hòa Tân, TP. Cà Mau) được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động mạnh thường quân xây nhà Đại đoàn kết, giới thiệu việc làm và tranh thủ các nguồn vốn giúp phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Anh Nguyễn Hoàng Bi, Trưởng ban Công tác Mặt trận Ấp 4 (xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời), nhận hỗ trợ, trực tiếp giúp đỡ gia đình anh Võ Văn Cu. Do không đất sản xuất, vợ bệnh kéo dài, nuôi con nhỏ, kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề phụ hồ của anh, nhưng công việc bấp bênh nên cuộc sống hết sức khó khăn. Trước mắt, đơn vị đã vận động 40 triệu đồng cất nhà giúp gia đình anh an cư; sau đó tính đến phương án giúp lập nghiệp. Sắp tới, đơn vị tiếp tục kêu gọi mạnh thường quân, các tổ chức, đoàn thể, điển hình là Chi hội Phụ nữ giúp đỡ vợ anh từ nguồn vốn tiết kiệm, vốn vay…, tạo điều kiện để gia đình anh vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thông tin: “Năm 2018, MTTQ các cấp đã nhận giúp đỡ 4.776 hộ nghèo, kết quả giảm 3.113 hộ (đạt 65%); năm 2019 tiếp tục nhận hỗ trợ, giúp đỡ 3.956 hộ nghèo, kết quả giảm 2.935 hộ (đạt trên 95%); năm 2020 đăng ký giúp đỡ 3.325 hộ nghèo (trong đó có 236 hộ mới thoát nghèo, tiếp tục hỗ trợ giúp thoát nghèo bền vững; còn lại là hộ nghèo)… Từ đó, góp phần cùng với tỉnh hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh còn 2,02% vào cuối năm 2020”.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo, các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục duy trì và đẩy mạnh. Năm 2019, vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh được hơn 57 tỷ đồng (kế hoạch là 50 tỷ đồng). Phối hợp với các tổ chức thành viên và các ban, ngành có liên quan làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công và hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 22; Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Kế hoạch số 739 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 và Công văn số 6347 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019, từ đó hình thành nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả.

Nhân rộng các mô hình

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ trì và nhân rộng 1.133 mô hình; đăng ký thực hiện: 218 mô hình môi trường; 76 mô hình an toàn thực phẩm; 134 mô hình an toàn giao thông; 253 mô hình xây dựng NTM; 54 mô hình đô thị văn minh; 68 mô hình an ninh trật tự; 91 mô hình phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; 60 mô hình phát triển kinh tế; 56 mô hình giảm nghèo; 5 mô hình tổ hợp tác. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp xây dựng được 360 mô hình, các tổ chức thành viên chủ trì xây dựng 1.118 mô hình và có 229 mô hình tự phát trong nhân dân. 

Điển hình như mô hình nuôi sò huyết của do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi triển khai tại ấp Tân Đức (xã Tân Đức) được triển khai từ đầu năm 2018, với 18 hộ đăng ký tham gia. Kết quả sau một vụ nuôi, bình quân mỗi hộ thu lãi 20 – 60 triệu đồng, tùy diện tích nuôi. Hiện, các hộ dân đang nuôi tiếp vụ mới, hứa hẹn nhiều triển vọng cho bà con. Đa phần bà con thuộc diện nghèo, khó khăn về vốn. MTTQ Việt Nam huyện, phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể giúp bà con tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, giúp bà con đầu tư sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Anh Dương Á Châu (ấp Tân Đức): “Sau vụ sò đầu tiên có hiệu quả, bà con rất phấn khởi khi được mùa được giá, có vốn bà con tiếp tục đầu tư con giống cho đợt tiếp theo. Hy vọng mô hình này sẽ từng bước giúp bà con có thu nhập ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Không chỉ riêng ấp Tân Đức, hiện nay mô hình này được nhân rộng khá nhiều trong toàn huyện”.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã chỉ đạo, trực tiếp theo dõi và thực hiện mô hình điểm “Tổ tự quản xây dựng NTM” tại ấp Công Nghiệp, xã Tân Hải, huyện Phú Tân. Nội dung: Vận động người dân thi đua thực hiện và nâng chất các tiêu chí NTM: Trồng hàng rào cây xanh, tuyến đường xanh – sạch – đẹp, tham gia công tác phòng chống tội phạm, an ninh trật tự… Từ đó thu hút đông đảo người dân đồng tình tham gia, góp phần tạo diện mạo, cảnh quan đẹp, cuộc sống bình an, tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt.

Theo ông Phan Mộng Thành, mục tiêu đề ra cho năm 2020 là không nhất thiết phải xây dựng mô hình mới, mà trên cơ sở mô hình đã có tiếp tục nâng chất, nhân rộng, để các mô hình thực sự mang lại hiệu quả thiết thực với đời sống nhân dân, đặc biệt là góp phần cùng tỉnh trong công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Năm 2019, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã đăng ký nhận hỗ trợ giảm nghèo 3.956 hộ nghèo, cận nghèo, kết quả có 2.935 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *