Ngành Thuế huyện Cái Nước: “Minh bạch – chuyên nghiệp – liêm chính – đổi mới”

Cán bộ Đội Thuế liên xã, thị trấn hỗ trợ tư vấn cho người nộp thuế.

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế tham mưu cho UBND huyện đánh giá nguồn thu, tiến hành lập bộ thuế và tổ chức hiệp thương, điều chỉnh mức thuế hợp lý để lập bộ thuế mới, đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, tạo sự công bằng đối với người nộp thuế. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện hoàn thành việc thu thuế môn bài ngay trong tháng đầu, làm cơ sở cho việc thu thuế trong năm, bởi đây là nguồn thu chiếm tỷ trọng gần 50% cơ cấu các nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, Đội Thuế liên xã, thị trấn phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, từ đó, công tác thu ngân sách của huyện Cái Nước chuyển biến tích cực; hàng tháng, hàng quý huyện đều hoàn thành vượt chỉ tiêu trên giao.

Ông Tăng Vĩ Minh, hộ kinh doanh các mặt hàng kim khí điện máy ở Khóm 1, thị trấn Cái Nước, nói: Tôi kinh doanh ở đây đã rất lâu. Chi cục Thuế luôn tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn rõ ràng cho người nộp thuế. Hai năm qua, thực hiện chủ trương nộp thuế qua ngân hàng theo định kỳ hàng quý, nên thủ tục rất gọn nhẹ, nhanh chóng, thuận tiện hơn nhiều so với trước đây.

Đến cuối tháng 9, huyện Cái Nước có tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 46,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 94% chỉ tiêu cả năm. Riêng quý III, huyện thu được hơn 18 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 164% kế hoạch. Nguồn thu chủ yếu là thuế công thương nghiệp, thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ và thu khác ngân sách. Cùng với nhiệm vụ tham mưu quản lý thuế, đến cuối tháng 8, Văn phòng Chi cục Thuế đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018. Đến thời điểm này, ngoài Chi cục Thuế đã hoàn thành chỉ tiêu, huyện Cái Nước có 7/11 xã thị trấn thu đạt trên 70%.

Ông Nguyễn Công Răng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cái Nước cho biết, Chi cục Thuế quyết tâm đến trung tuần tháng 10, huyện Cái Nước sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2018 là 49 tỷ đồng. Huyện phấn đấu đến cuối năm sẽ thu vượt từ 6 – 10 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực của ngành Thuế, năm 2018 nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được đánh giá là một trong các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội về đích sớm nhất và hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện. Chi cục Thuế quản lý, khai thác nguồn thu và xử lý nợ thuế tồn đọng; các xã: Lương Thế Trân, Hòa Mỹ, Tân Hưng Đông, Đông Thới… mặc dù nguồn thu không lớn nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương luôn nỗ lực khai thác nguồn thu, hàng tháng đều hoàn thành vượt chỉ tiêu trên giao.

Tuy nhiên, hiện tại có hai nguồn thu gồm thuế công thương nghiệp và thu khác ngân sách kết quả đạt còn thấp. Bên cạnh đó, một số xã do nguồn thu biến động so với lập bộ thuế nên có khả năng không hoàn thành được chỉ tiêu huyện giao năm 2018.

Vì vậy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Chi cục Thuế sẽ tập trung khai thác tốt các nguồn thu, nhất là nguồn thu đối với các công trình xây dựng cơ bản nằm trên địa bàn huyện, nguồn thu trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất và thu khác ngân sách, quyết tâm về đích sớm nhất và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018, góp phần tạo nguồn cho huyện phục vụ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *