thực hiện

Ngành Thuế huyện Cái Nước: “Minh bạch – chuyên nghiệp – liêm chính – đổi mới”

Với phương châm “Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới”, thời gian qua, Chi cục Thuế huyện Cái Nước có nhiều đổi mới trong công tác quản

Hiệu quả công tác giảm nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, luôn được sự quan tâm chỉ đạo từ các cấp, các