Nhiều hoạt động thiết thực vì an sinh xã hội

Nửa đầu năm nay, Ban Dân vận các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng trong việc triển khai, sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác dân vận; hệ thống tổ chức, bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các phong trào ngày càng được đẩy mạnh, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và giảm nghèo bền vững.

Năm nay, thực hiện Kế hoạch 09 của Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã đăng ký, đảm nhận, phụ trách giúp đỡ 3.325 hộ nghèo, cận nghèo.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 32,3 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”, 26,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán.

Hội Cựu chiến binh tỉnh vận động hội viên đóng góp xây dựng mới 17 căn Nhà đồng đội, sửa chữa 28 căn nhà bị dột, tốc mái trị giá trên 1 tỷ đồng.

Hội Phụ nữ tỉnh khởi công và bàn giao 12 căn nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, trị giá 35 triệu đồng/căn.

Nhân dịp Tháng công nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm và tặng 250 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, xét tặng 28 căn nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở…

Một số công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Triển khai có hiệu quả “Năm Dân vận khéo” 2020, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *