Tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động

Dịp này, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng Kỷ niệm chương cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng vì có nhiều đóng góp trong sự nghiệp LĐ-TB&XH. 2 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2014 – 2018. Ảnh: Thừa ủy nhiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cá nhân.

Năm 2019, tỉnh đào tạo nghề cho trên 37.600 người, đạt 107,5% kế hoạch; trong đó, đào tạo nghề theo Quyết định 1956 trên 7.000 người. Giải quyết việc làm trên 39.500 người, đạt 102,8 % kế hoạch; trong đó xuất khẩu 315 lao động. Giải quyết kịp thời các trường hợp yêu cầu về chính sách liên quan trong quan hệ lao động; không có trường hợp để xảy ra lao động tập trung đông người yêu cầu chính sách làm mất an ninh trật tự chung; không có trường hợp doanh nghiệp trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Hỗ trợ nhà theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, Cà Mau hoàn thành 4.254 căn, trong đó xây mới 3.153 căn, hỗ trợ sửa chữa 1.101 căn. Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 12,67 tỷ đồng, đạt 133,4%.

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh tham mưu duy trì thực hiện các mô hình thí điểm: “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng” (tại Phường 4, TP. Cà Mau); “Phòng ngừa tệ nạn mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống mại dâm” (tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời); Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng yêu cầu Sở tiếp tục kiện toàn, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đồng thời rà soát ngành nghề đào tạo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; từng bước trang bị lực lượng lao động có trình độ tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, kể cả xuất khẩu lao động.

Năm 2019, tỉnh giảm được 1,52% tỷ lệ hộ nghèo so với cuối năm 2018, hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 2,52%. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, năm 2020, ngành cần phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động trong và ngoài tỉnh, nhất là lao động xuất khẩu theo Đề án của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *