đăng kiểm

Cà Mau hàng trăm tàu cá trễ hạn đăng kiểm

Thông tin từ Chi cục Thủy (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Cà Mau, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Cà Mau vẫn còn 907 tàu cá bị