Đảng tin

Nữ cán bộ Mặt trận được Đảng tin, dân mến

Là nữ Trưởng ban Công tác mặt trận ấp duy nhất của xã Tân Bằng (huyện Thới Bình), chị Nguyễn Thúy Anh (sinh năm 1971, ở ấp Kênh 9) còn rất