đảng viên mới

Năm 2018, Đảng ủy Dân Chính Đảng kết nạp 232 đảng viên mới

Ngày 22/2, Đảng ủy Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự