Năm 2018, Đảng ủy Dân Chính Đảng kết nạp 232 đảng viên mới

Ông Hồ Minh Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trao giấy khen cho 14 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm 2018, Đảng ủy Dân Chính Đảng đã thực hiện các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; có 14 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 51 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, 1 tổ chức cơ sở đảng chưa đánh giá…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu năm 2019, gồm: 100% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công chức tham gia học tập, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu đảng bộ, chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh đạt 50% so với tổng số cơ sở đảng trực thuộc; 97 đảng viên trở lên hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp 235 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Minh Chiến ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Dân Chính Đảng đạt được trong năm 2018; năm 2019, Đảng ủy Dân Chính Đảng cần có kế hoạch khắc phục những hạn chế yếu kém năm 2018; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Nghị quyết 15 của Đảng bộ tỉnh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng việc cụ thể hóa theo sự chỉ đạo của tỉnh, đảng bộ, chi bộ; công tác chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo một cách thấu đáo, kịp thời và đạt yêu cầu, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2019…

Dịp này, Đảng ủy Dân Chính Đảng trao giấy khen cho 14 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014 – 2018).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *