Năm 2017, xóa tên đảng viên và cho ra khỏi đảng 198 người

Năm qua, có 15 tổ chức cơ sở đảng được thành lập mới, kết nạp gần 2.200 đảng viên; nâng tổng số toàn tỉnh có 639 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 221 đảng bộ cơ sở và 418 chi bộ cơ sở, với 45.283 đảng viên.

Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017, có 19,5% cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 50,5% cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; 13,81% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 85,63% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tặng, truy tặng 1.546 huy hiệu đảng.

Trong năm, tỉnh đưa gần 12.600 người đi đào tạo, bồi dưỡng; sắp xếp, bố trí, phân công, điều động, bổ nhiệm và bổ sung cấp ủy đối với 762 người. Đến nay đã thực hiện tinh giản biên chế 48 người theo Nghị định 108/NĐ-CP, giải quyết chính sách cho 25 người theo Nghị định 26/NĐ-CP.

Các cấp ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát 1.150 tổ chức đảng, 1.376 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát 520 tổ chức đảng, 667 đảng viên; thi hành kỷ luật 311 đảng viên; đồng thời xóa tên và cho ra khỏi đảng 198 người.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính đã phân công, theo dõi chỉ đạo đôn đốc giải quyết 10 vụ việc, vụ án có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng ở các huyện Thới Bình, Ðầm Dơi, Trần Văn Thời. Ðến nay, đã giải quyết 3 vụ; 1 vụ án xét xử phúc thẩm quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục, các vụ còn lại đang được xem xét, giải quyết.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đề nghị cần phát huy trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu; triển khai nghiêm túc các văn bản mới của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Cấp ủy các cấp và bí thư cấp ủy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, công tác giám sát, với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cần nâng cao hơn nữa chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *