Mừng quốc khánh, nhớ Bác kính yêu

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập – tranh bột màu của họa sĩ Nguyễn Dương.

Lần giở lịch sử dân tộc những năm đầu thế kỷ XX, dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, các phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến và cả tư sản lúc bấy giờ khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước. Nhiệm vụ lịch sử đặt ra là cần phải có một tổ chức cách mạng tiên phong, có đường lối cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc.

Với nhiệt huyết cứu nước, với thiên tài trí tuệ, nhãn quan chính trị sắc bén và được kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Người đã sang Pháp, Mỹ, Anh và nhiều nước thuộc địa của thực dân đế quốc. Sau gần 10 năm tìm kiếm (1911 – 1920), Người đã bắt gặp được con đường giải phóng cho dân tộc mình từ ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin – con đường cách mạng vô sản. Và con đường đúng đắn ấy đã đáp ứng được yêu cầu khách quan của lịch sử, được cả dân tộc Việt Nam chọn lựa và đồng tâm đi theo.

Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam – một chính đảng duy nhất, tập hợp, đoàn kết và dẫn lối cho nhân dân Việt Nam trên con đường giải phóng dân tộc. Chỉ sau 15 năm đi theo đường lối cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam đã làm nên kỳ tích vĩ đại trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, trong cuộc mít tinh lớn tại vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử dân tộc, sự kiện này còn mang ý nghĩa thời đại khi truyền đi cảm hứng to lớn cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới lúc bấy giờ.

Lịch sử với những trang vàng son ghi lại thời khắc thiêng liêng rất đỗi tự hào và vui sướng vỡ òa của một dân tộc từ thân phận nô lệ bước lên vũ đài chính trị, làm chủ đất nước. Ngày 2/9/1945, khắp mọi nẻo đường, con phố trên Thủ đô đều tung bay cờ, hoa và khẩu hiệu chào đón sự kiện trọng đại. Ngày lễ Độc lập năm ấy, một biển người đứng chật Quảng trường Ba Đình, ai cũng rạng rỡ, hân hoan, náo nức, hồi hộp chờ đợi giây phút vị lãnh tụ kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Họ giương cao cờ, hoa và biểu ngữ, môi nở nụ cười, miệng hát vang bài ca cách mạng. Đúng 2 giờ chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ kaki giản dị bước lên lễ dài với tư cách là Chủ tịch Chính phủ lâm thời. Bằng giọng nói truyền cảm, ấm áp, Người đã đọc bản Tuyên ngôn lịch sử của dân tộc Việt Nam. Cả biển người im phăng phắc lắng nghe. Trước toàn thể quốc dân đồng bào và nhân dân thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Thực hiện lời thề ấy, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, dù có trải qua biết bao gian khổ, đau thương vẫn đồng tâm hiệp lực giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, biến thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc, đánh đuổi thực dân và đế quốc, đi đến chiến công rực rỡ đại thắng mùa Xuân 1975 thống nhất đất nước. Và từ đó đến nay, trong cảnh nhiều khó khăn và thách thức, cũng với tinh thần ấy, nhân dân Việt Nam – dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng – quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Dù đã qua hơn 71 năm, song cứ độ tháng 9 về, nhân dân Việt Nam đều chung niềm phấn khởi, tự hào đón mừng Quốc khánh. Qua những thước phim tư liệu lịch sử, không khí ngày lễ Độc lập năm ấy vẫn như mới hôm qua, những lời của Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn vang vọng, như lời kêu gọi, hiệu triệu, động viên toàn thể nhân dân ra sức vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Mùa thu đang về nơi Thủ đô ngàn năm văn hiến. Từ chót mũi Cà Mau, hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Bác kính yêu đang yên nghỉ, Đảng bộ và quân, dân Cà Mau nguyện một lòng theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã lựa chọn, góp sức kiến thiết non sông ngày thêm đẹp giàu và quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *