Năm Căn : Chung sức cho thành công của ngày hội lớn

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử của huyện Năm Căn đã hoàn tất.

Điểm nổi bật trong hoạt động của HĐND huyện Năm Căn khóa X là các vấn đề cử tri đặt ra được các đại biểu ghi nhận và chuyển tải kịp thời đến các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới Quốc gia trên địa bàn huyện đạt trên 99%; huyện có trường đạt chuẩn Quốc gia đứng đầu trong tỉnh; 8/8 trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia; lộ giao thông phát triển rộng khắp trên địa bàn; đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người ứng cử tiếp xúc cử tri. Ảnh: Cử tri Phạm Anh Dũng, ấp Xẻo Sao, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, đóng góp ý kiến.

Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, có 51 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, phân bổ ở 9/9 đơn vị bầu cử. Tổng số đại biểu HĐND huyện Năm Căn khóa XI được bầu là 30 đại biểu. Từ ngày 5 – 13/5, huyện tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Huyện cũng đã triển khai tập huấn một số nội dung nghiệp vụ về: Thống kê số liệu theo mẫu văn bản quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn của ban bầu cử, tổ bầu cử; việc chuẩn bị thùng phiếu, phiếu bầu, cách tổ chức tuyên truyền, trang trí phòng bỏ phiếu và khu vực bỏ phiếu, phân công thành viên tổ bầu cử và các nội dung công việc trong ngày bầu cử…

Công tác tuyên truyền về ngày bầu cử đang được khẩn trương triển khai đến tận khóm, ấp.

Vừa qua, trong chuyến kiểm tra công tác bầu cử của huyện Năm Căn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi chỉ đạo huyện tập trung thực hiện các bước tiếp theo của công tác bầu cử đảm bảo đúng luật và đúng thời gian quy định; chú trọng công tác tuyên truyền về quyền của công dân trong bầu cử và công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Ghi nhận cho thấy, người dân trong huyện kỳ vọng HĐND huyện nhiệm kỳ mới có đóng góp tích cực hơn nữa cho phát triển địa phương và nâng cao đời sống nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *