đánh bắt an toàn

Giúp ngư dân đánh bắt an toàn trong mùa mưa bão

Cửa biển Hố Gùi (xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Tân Tiến quản lý) hiện có 103 phương tiện, loại từ 90CV trở xuống, đang