đảo quê hương

Thêm tự hào dân tộc và tình yêu biển, đảo

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” đã góp phần lan tỏa, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu biển đảo, tình yêu

“Em yêu biển, đảo quê hương”

Vượt qua hàng trăm thí sinh, em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh lớp 9A1 trường THCS Bông Văn Dĩa (thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) trở thành quán quân