đất cực Nam

45 năm, đất cực Nam bừng sáng

Những ngày tháng Tư, đi trong lòng quê hương Cà Mau, dù là người từng trải qua cuộc chiến hay lớn lên trong hòa bình, chắc hẳn mỗi người đều dâng