Đất Mũi Xanh

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 10: Du lịch sinh thái cộng đồng Đất Mũi Xanh

Du lịch sinh thái cộng đồng là nét tinh túy của du lịch sinh thái và du lịch bền vững. Điểm du lịch cộng đồng Đất Mũi Xanh (Hoàng Hôn), là