đất ngập nước

Cà Mau đề xuất công nhận 3 vùng đất ngập nước quan trọng

Cà Mau vừa có đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường về danh mục vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn, với 3 vùng của địa phương.