Cà Mau đề xuất công nhận 3 vùng đất ngập nước quan trọng

Cụ thể, tỉnh đề xuất Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn Quốc gia U Minh Hạ là vùng đất ngập nước quan trọng cấp Quốc gia; đề xuất Đầm Thị Tường là vùng đất ngập nước quan trọng mang tính cấp độ địa phương.

Tổng diện tích 3 vùng nói trên lên đến hơn 51.000ha.

Rừng ngập mặn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn Quốc gia U Minh Hạ có giá trị đặc biệt về cảnh quan, sinh thái nhân văn, lịch sử, văn hóa đối với quốc gia.

Nếu như Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có đặc điểm tự nhiên là vùng biển nông ven bờ, bãi vùng gian triều với hệ sinh thái rừng ngập mặn; thì Vườn Quốc gia U Minh Hạ là vùng đất than bùn có rừng và cây bụi, vùng đất ngập nước có cây gỗ chiếm ưu thế và hệ sinh thái ngập nước theo mùa.

Đối với Đầm Thị Tường, đang được quy hoạch để trở thành Khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (năm 2020 và định hướng đến năm 2030), là nơi nuôi dưỡng và bãi đẻ của ít nhất một loài thủy sản có giá trị.

Được biết, với danh hiệu là Khu Ramsar thứ 2088 của thế giới, thứ 2 tại ĐBSCL và thứ 5 của Việt Nam, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau nằm trong bảng danh sách các Vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *