dấu ấn lịch sử

Hướng đến dấu ấn lịch sử Đảng ta tròn 100 năm tuổi

Tuần qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Dơi về công