dấu hiệu lan rộng

Khai thác tài nguyên đất trái phép đang có dấu hiệu lan rộng

Dù đã có sự chỉ đạo kỳ quyết và nhiều lần của người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh, đồng thời báo chí trong tỉnh đã phản ánh thực trạng khai