Dầu mỏ lớn nhất cả nước

Qua thềm lục địa phía Nam Tổ quốc

Khu vực thềm lục địa phía Nam nằm ở phía Đông Nam bờ biển Việt Nam, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tỉnh có hơn 156km bờ biển, thềm lục