đậu xanh

Đẩy nhanh tiến độ xuống giống đậu xanh

Hiện nay, nông dân huyện Trần Văn Thời bước vào mùa xuống giống vụ đậu xanh dưới ruộng. Nhiều hộ tập trung ra đồng cải tạo đất, huy động nhân công