Đê chống tràn

Đê chống tràn có nguy cơ… bị tràn

Triển khai trong thời gian kéo dài, vốn đầu tư nhỏ giọt, tuyến giao thông trên đê sông Gành Hào, từ xã Tạ An Khương, Tạ An Khương Đông đến Tân