di tích cấp tỉnh

Công nhận đồng Bàu Hang là di tích cấp tỉnh

Ngày 25/12, huyện Đầm Dơi long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với địa điểm trận thảm sát của Mỹ -