Công nhận đồng Bàu Hang là di tích cấp tỉnh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, ông Tạ Hoàng Hiện trao bằng công nhận di tích đồng Bàu Hang cho Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi – ông Trần Anh Chót và Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huân – ông Nguyễn Đăng Khoa.

Cách đây gần 60 năm, với Đạo luật số 10 năm 1959, chính quyền Ngô Đình Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam, chúng đẩy mạnh truy quyét, bắt bớ, giam cầm, khủng bố, giết hại những người dân yêu nước.

Thời điểm bấy giờ, tại chi khu Đầm Dơi, tên quận trưởng Thắng khét tiếng gian ác, bắt giết nhiều người dân và cán bộ chiến sĩ cách mạng. Hành động dã man nhất của tên quận trưởng Thắng và đồng bọn ngày 21/10/1959, tại đồng Bàu Hang, là dùng cột chèo đập chết 10 cán bộ và người dân trong huyện.

Bia tưởng niệm được xây dựng trên diện tích 800m2, ốp đá hoa cương. Trên bia ghi danh 10 cán bộ và nhân dân bị giặc thảm sát. Tổng dự toán công trình là 1,4 tỷ đồng. Đây là công trình văn hóa lịch sử, nhằm ghi danh, tôn vinh ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương Đầm Dơi trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Việc di tích địa điểm thảm sát của Mỹ – Ngụy tại đồng Bàu Hang, được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh là cơ sở tạo điều kiện cho việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích trong việc hiến đất và ủng hộ nguồn vốn xây dựng bia tưởng niệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *