di tích cố đô Hoa Lư

Về cố đô thăm đền thờ vua Đinh

Cổng Đông, lối chính dẫn vào Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư và đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Đền được xây dựng trên nền cung điện cố đô Hoa Lư xưa, kiến trúc theo